O nama

LUX-CO Historijat

Kao nastavak višedecenijske porodične tradicije, 1997 godine osniva se zanatska radnja „ENTERIJER“ sa  3 uposlena radnika i sa namjerom izrade namještaja i enterijera na bazi punog drveta. Prvobitno je orjentisana na usko lokalno tržište, gdje realizuje početne projekte izrade namještaja po mjeri, kuhinja, spavaćih soba, te pojedinačnih elemenata namještaja, stolova, komoda, ormara i kreveta, da bi se kasnije uključili i u opremanje enterijera, podne i zidne obloge, stubišta i terasa u individualnim stambenim jedinicama, kućama, stanovima, vikendicama i sl. Kvalitet izrade namještaja i enterijera postaje ključna referenca koja budi zanimanje šireg tržišta, tako da se sve češće i više dobijaju poslovi daleko šire od lokalnog tržišta, a to biva praćeno i mnogo zahtjevnijim i složenijim projektima, što je samo po sebi iziskivalo veću dinamiku u tehnološkom i organizacijskom proširivanju i usavršavanju. Ovakva dinamika povećanja obima proizvodnje i zahtjeva tržišta biva praćena povećanjem broja uposlenih kao i nabavkom novije i savremenije tehnologije. Kao rješenje ovih zahtjeva 2001. godine donosi se odluka o osnivanju firme LUX-CO d.o.o Olovo, kao i odluka o izgradnji novog proizvodnog pogona na novoj lokaciji, sa kompletiranjem i zaokruživanjem tehnološkog procesa od trupca do gotovog proizvoda. Pristupa se izgradnji novog objekta, nabavci nove i savremene opreme uz zapošljavanje značajnog broja novih radnika.

Ovaj potez je omogućio  značajno efikasniju i obimniju proizvodnju koja je mogla odgovoriti mnogo zahtjevijim projektima. Razvojem firme usvajaju se novi standardi u kvaliteti proizvoda, uvode se nove tehnologije, vrši edukacija uposlenih, što za rezultat ima potpuno novu reputaciju firme i pojačan interes tržišta. Firma LUX-CO d.o.o. postaje lider u BiH u opremanju kompletnih enterijera hotela, restorana, konoba i administrativnih prostora, visoke de lux kategorije. Od do sada opremanih objekata izdvajamo Hotel Park, Bijela u Crnoj Gori, Hotel u Makarskoj, Hotel Navis Orašje, Hotel Opal Sarajevo, Hotel Nar Trebinje, te restorane Kibe Sarajevo, Kulin Dvor Sarajevo, vinarija Vukoje Trebinje, reprezentativne vile i rezidencije. Ono po čemu firma u zadnje vrijeme postaje prepoznatljiva i po čemu zauzima posebnu poziciju na tržištu su sobna vrata izrađena od najsavremenijih negorućih materijala, modernog dizajna, koja se sve više traže za hotele visoke kategorije, uredske i administrazivne prostorije, objekti kolektivnog smještaja i sl. U tehničko tehnološkom i organizacionom smislu firma ima apsolutno zaokružen proces proizvodnje, što podrazumijeva proces od trupca do gotovog proizvoda. Firma ima instalirane kapacitete za rezanje drveta, proizvodnju daske iz trupca, zatim vlastite sušioničke kapacitete, finalnu preradu drveta, i završnu obradu, bojenje i lakiranje.